środa, 11 stycznia 2023

Umarł Blog, niech żyje Blog!

Tym postem zamykam ten blog, w którym starałem się własnymi fotografiami ilustrować cytaty z przeczytanych książek, wierszy i innych źródeł. Szukałem odpowiednich par tworzących spójną całość. Blog pozostaje nadal pod tym adresem, więc zawsze będzie można do niego zajrzeć i przypomnieć sobie jakiś cytat. Kontynuację takiej działalności będę prowadził, ale już na swojej stronie internetowej (link powyżej). Tym razem ilustracjami nie będą już fotografie a specjalnie tworzone przeze mnie rysunki i obrazy. Zapraszam do kontynuowania lektury w nowym miejscu!

Pozdrawiam!


Piotr